Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Deklaracja dostępności strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej
w Potęgowie

Wstęp

Gminna Biblioteka Publiczna w Potęgowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://gbppotegowo.naszabiblioteka.com/   zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2015-02-16

Data ostatniej dużej aktualizacji:   2015-02-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (brak opisu zdjęć).

Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Joanna Princ-Gołębiewska, adres poczty elektronicznej bibliotekapotegowo@wp.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (059) 8115699. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje
o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Potęgowie mieści się przy ul. Szkolnej 2b w budynku Gminnego Centrum Kultury w Potęgowie:

- wejście do budynku jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

- pomieszczenia biblioteki mieszczą się na parterze budynku,

- na parterze budynku jest jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych,

- brak oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych na parkingu.

 

Filia w Łupawie mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Łupawie, nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych:

- zajmuje pomieszczenia piwniczne, do wejścia prowadzą schody,

- brak toalety dla osób niepełnosprawnych,

- brak oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych na parkingu.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny